• Adminavgift?

  Byråerna väljer själva om dom vill ta en administrativ avgift för att täcka sina delar av omkostnaden, det viktiga är att den inte tas av gåvan utan specificeras separat på kvitto/faktura.

 • Minnesbladet lästes inte upp.

  Det kan finnas många faktorer till detta, om vi har skickat minnesbladen kan händelser efter vi postat bladet som ligger utanför vår kontroll påverka. Vissa Begravningsbyråer / officianter / värdar läser inte upp minnesbladen utan överlämnar dom enbart till de anhöriga. Vi kan naturligtvis skicka ett nytt minnesblad till dom anhöriga, klicka här för reklamationsformulär.

 • Kan ni garantera att ett minnesblad kommer fram?

  Nej, se ”Minnesbladet lästes inte upp” däremot garanterar vi att er gåva kommer till fonden!

 • När skickas minnesbladet?

  Så fort vi bekräftat var minnesbladet skall, skickas det samma dag. Vårt mål är att senast bekräfta tre dagar efter inläggninsdagen alternativt tre dagar innan ceremonin.

 • Begravningen är imorgon, hinner ett minnesblad fram?

  Oftast lyckas vi med det, generellt så mailar vi en kopia till begravningsbyrån och skickar sedan originalet. Är begravningsbyrån ansluten till oss så sker överföringen digitalt och dom har den direkt.

 • Det står att minnesgåvan är bekräftad men begravningen är imorgon och den är inte skickad?

  Då är mottagande begravningsbyrå ansluten till oss och skriver då ut alla minnesblad samtidigt, oftast sker detta dagen innan begravningen men vissa gör det även samma dag.

 • Varför tar det så lång tid innan pengarna betalas ut till fonden?

  För att administrativt för fonden och för oss göra det effektivt så samlar vi alla gåvor som hör till en begravning och redovisar samtidigt efter begravningsdagen. Vi har vissa givna avstämningsdatum varje månad. Lämnar man ens gåva i god tid före begravningen så kan det ta en till två månader innan pengarna betalas till fonden.

  Effektiviseringen består i att begravningsbyrån bara får en inbetalning till oss istället för en till varje fond, vilket kan vara många. Även fonderna vinner på att de får bara en inbetalning med god redovisning från oss, istället för många olika från många olika byråer, vilket fonderna sparar administration på. Fonderna bokför normalt detta noggrant och bra underlag sparar mycket tid för dem.

 • Varför behövs ni?

  Att administrera en gåva är en tidskrävande process, i många fall vet inte givaren var/när begravningen är och för att säkerställa mottagaren måste ett detektivarbete genomföras. När väl minnesbladet är skickat skall de insamlade medlen sammanställas och sättas in på rätt fondkonto, normalt är att detta görs till 20-30 fonder per sammanställning och byrå. Genom att centralisera fondhanteringen höjer vi kvalitén på gåvohanteringen.

 • Kan jag inte skicka pengar direkt till fonden?

  Jo, det går alldeles utmärkt. För lista över fonder se FRII, för att säkerställa att minnesblad hinner till begravningen - kontakta fonden.