Logga in

Cookies

Min Gåva och våra samarbetspartners använder cookies för att inhämta information om dig för olika syften, exempelvis:

– Funktionalitet kopplad till våra tjänster så som sessionshantering.
– Statistik.

Här kan du läsa mer om användningen av cookies och andra tekniska lösningar och hur vi inhämtar och behandlar personuppgifter.

Läs mer om cookies

Integritetspolicy

Integritetspolicy för tjänsten Min Gåva som tillhandahålls av Sveriges Begravningsbyråers IT AB Vi på Sveriges Begravningsbyråers IT AB värnar om dig som givare och din integritet. Vi vill även kunna leverera den bästa tjänsten för just dig. För att kunna göra det behöver vi information om dig. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, varför vi gör det och vem vi delar dem med. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dem och vad du har för rättigheter, samt vem du kan kontakta om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är gällande för tjänsten Min Gåva och beskriver ditt personuppgiftsskydd och Sveriges Begravningsbyråers IT AB:s är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”). Nedan beskrivs hur Sveriges Begravningsbyråers IT AB (”Bitnet”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker och/eller nyttjar vår tjänst på webbplatsen www.mingava.se eller kontaktar oss via e-post, post eller via vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Som personuppgiftsansvarig kan du nå oss enligt följande:
Sveriges Begravningsbyråers IT AB (556681-6491)
Idrottsvägen 33, 7023 2 Örebro
kundtjanst@mingava.se

Personuppgifter som behandlas
Vi behandlar följande personuppgifter relaterade till användning av tjänsten Min Gåva:

 • Kontaktinformation: För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och postadress.
 • Information förknippad med din gåva så som hälsningsmeddelande, belopp och mottagarorganisation.

Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling PING Payments.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in ovanstående personuppgifter under följande omständigheter:

 • När du registrerar dig för att ge en gåva samlar vi in din kontaktinformation (obligatorisk) och övrig information förknippad med din gåva.
 • När du har kontakt med oss, oavsett om det sker via email, post eller telefon.
 • När vi begär uppgifter från tredjepartskällor, så som offentligt tillgängliga register.

Vi använder kakor/cookies på våra nätsidor för att ge besökare bästa möjliga användarupplevelse och service. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användning av cookies (se föregående kapitel på denna sida).

Syftet med behandlingen
Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra förpliktelser enligt avtal med dig som givare.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
Vi kommer att använda följande rättsliga grunder i vår behandling av dina personuppgifter:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande enligt avtal om gåva till vald fond.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt bokföringslagen.

Utelämning av upplysningar till tredje part
För att kunna uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter delar vi med oss av dina personuppgifter till våra samarbetspartners, dessa är:

 • Ping Payments (betaltjänstleverantör)
 • Pennybridge AB (förmedlingstjänst)
 • Aktuell begravningsbyrå
 • Vald organisation som mottager din gåva (i syfte att tacka för gåvan och hålla dig informerad)
 • Anhöriga till den avlidne.

Vi säljer, överför eller delger inte dina personuppgifter till tredje part om vi inte är rättsligt förpliktade till det.

I och med din gåva till vald fond kommer vi att dela dina personuppgifter med fonden som kommer vara egen personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Fonden kommer att kontakta dig för att ge dig information om hur fonden behandlar dina personuppgifter.

Här behandlas dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i Finland, inom den inre marknaden, dvs EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket de behandlas. Som givare sparas för- och efternamn, personnummer, e-postadress, postadress. Telefonnummer och skänkt belopp enligt bokföringslagstiftningen i 7 år samt innevarande år.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på vårt berättigade intresse.

Dina rättigheter som registrerad
Enligt GDPR har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från oss om hur vi behandlar uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om dina rättigheter. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter? Det gör du enklast genom att skicka ett mail till kundtjanst@mingava.se Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag, få uppgifter raderade eller har frågor skicka ett mail till kundtjanst@mingava.se.

Dina rättigheter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför samt få en kopia av dem.
 • Rätt till rättelse – Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig, som t.ex. namn eller adress, kan du be oss att rätta detta.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen fortsätter tills vi har rättat den.
 • Rätt att bli bortglömd – Du kan begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från de behandlingar som baseras på ditt samtycke och berättigat intresse.
 • Rätt till dataportabilitet – Baseras behandlingen på samtycke eller avtal kan du be om att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part.
 • Rätt att göra invändningar – För de behandlingar som baseras på berättigat intresse, som exempelvis marknadsföring, har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används. Då väger vi ditt intresse av integritet mot vårt berättigade intresse och väger ditt intresse tyngre så stoppar vi behandlingen.
 • Rätt att inte vara föremål för profilering – Du har alltid rätt att begära att inte vara föremål för profilering (t.ex. att vi drar slutsatser om dig baserat på var du bor eller den information som vi samlar in via Google Analytics, såsom din geografiska ort, hur du hittade till vår webbsida eller vilken webbläsare du använder). Du kan också alltid vända dig till Integritetsmyndigheten (www.imy.se) för att nyttja din rätt att lämna klagomål eller för information om dataskyddsförordningen.

Informationssäkerhet
Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomstkontroll. Lösenord och viktiga data krypteras, åtkomst till uppgifterna begränsas genom lösenordsskyddade användarrättigheter. Sveriges Begravningsbyråers IT AB har utarbetat en egen policy för informationssäkerhet, aktuell version finns tillgänglig på bitnet.nu.

Ändringar
Det hända att vi gör justeringar i vår integritetspolicy på grund av ändringar, tillägg eller nya tolkningar av gällande lagstiftning, teknisk utveckling eller ändringar i våra rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar därför att du besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Integritetspolicy mingava.se – Version 1.0 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound