Logga in

Ge en betydelsefull minnesgåva

Att ge en minnesgåva är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort och samtidigt bidra till framtiden och att rädda liv. Via Min Gåva kan du välja mellan 2000 olika fonder och vi förmedlar samt distribuerar gåvobevis över hela Sverige.

Min Gåva är en gåvoförmedlingstjänst godkänd av Finansinspektionen och en fristående del av företaget Bitnet. 

GE EN MINNESGÅVA

Du kan lämna en minnesgåva via en begravningsbyrå som använder Min Gåva eller via minnesannonsen på Familjesidan.se


Sök på personen som du vill ge en minnesgåva. När du söker kommer du bli förflyttad till Familjesidan.se.

SPÅRA DIN MINNESGÅVA

Här kan du se var i processen din minnesgåva befinner sig. Serienumret hittar du på ditt kvitto eller din faktura. 

OM MIN GÅVA


Sveriges Begravningsbyråers IT AB (Bitnet) tillhandahåller webbaserade tjänster för begravningsbyråer i Sverige och Norge. Förmedlingstjänsten Min Gåva startades av Bitnet 2011 för att underlätta och kvalitetssäkra de svenska begravningsbyråernas arbete med minnesgåvor. 

Via Min Gåva kan du välja mellan 2000 olika fonder och varje minnesgåva får ett unikt serienummer som följer gåvan hela vägen från begravningsbyrån till fonden. Serienumret finns på inbetalningskvittot, gåvobeviset och den slutgiltiga inbetalningen till fonden. Vi lägger stor vikt vid transparens i gåvohanteringen. 

VANLIGA FRÅGOR

Hittar du inte svaret på din fråga nedan? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Administrativ avgift

En administrativ avgift tas ut för att täcka omkostnaden för förmedling, skapande av gåvobevis, drift av systemet, support och avgifter. Avgiften tas inte ut av gåvobeloppet utan läggs ovanpå och specificeras separat på kvittot eller fakturan.

Gåvobeviset lästes inte upp på begravningen

Det kan finnas flera orsaker till att gåvobeviset inte blev uppläst. Om gåvobeviset skickats kan händelser som ligger utanför vår kontroll påverka, som exempelvis postgången. Vissa begravningsbyråer läser inte upp gåvobevisen utan lämnar istället över dessa till de anhöriga. Vi kan naturligtvis hjälpa dig att skicka ett nytt gåvobevis om det behövs, kontakta oss så hjälper vi dig. 

Kan ni garantera att minnesbladet kommer fram i tid till begravningen?

Nej, det finns inga garantier då yttre faktorer kan spela in. Om gåvobeviset skickats kan händelser som ligger utanför vår kontroll påverka, som exempelvis postgången. 

När skickas gåvobeviset?

Gåvobeviset skickas samma dag som vi bekräftat var det ska. Vårt mål är att senast bekräfta det tre dagar efter inläggningsdagen alternativt tre dagar innan ceremonidagen. 

Begravningen är imorgon, hinner gåvobeviset fram?

Oftast lyckas vi med det. Generellt så mejlar vi gåvobeviset till begravningsbyrån om det är tre dagar eller färre tills begravningsceremonin ska äga rum. Om begravningsbyrån är ansluten till Min Gåva sker överföringen digitalt och byrån får då gåvobeviset direkt när gåvan matchats med byrån.

Det står att minnesgåvan är bekräftad, men begravningen är imorgon och den är inte skickad?

I det fallet är mottagande begravningsbyrå ansluten till Min Gåva och alla gåvobevis skrivs då ut samtidigt. Oftast sker detta dagen innan begravningen, men vissa byråer gör det även samma dag som ceremonin.

När betalas pengarna ut till fonden?

Fonderna får utbetalningar två gånger i veckan.

Varför behövs tjänsten Min Gåva?

Att administrera minnesgåvor är en tidskrävande process. I många fall vet inte givaren var eller när begravningsceremonin äger rum och för att säkerställa mottagaren måste ett detektivarbete genomföras. Genom att centralisera fondhanteringen höjer vi kvaliteten på gåvohanteringen. 

Kan jag inte skicka pengar direkt till fonden?

Jo, det går alldeles utmärkt. Du gör detta genom att kontakta fonden direkt. 

Varför hittar jag inte dödsannonsen?

Vi har valt att använda familjesidan.se som söktjänst för att den fångar upp väldigt många begravningar, dock inte alla. De anhöriga väljer vilka plattformar som annonsen ska vara publicerad på och om inte familjesidan.se är vald, så hittar du den inte här. Om så vore fallet kan du kontakta din närmaste begravningsbyrå. De kan hjälpa dig att skänka din minnesgåva.

Logga in