Genom att använda Min Gåvas insamlingsmodul på er hemsida kan gåvogivare enkelt skapa minnesgåvor och bidrag till ert ändamål. Allt administrativt arbete sköts av Min Gåva.

Kontakta oss

Insamlingsmodul på fondens hemsida

Steg 1
Gåva/bidrag lämnas av kund

Gåvor och bidrag lämnas via er hemsida av gåvogivare. Vid minnesgåvor fyller kunden i önskad hälsning och väljer en bild. Den inbetalda summan hamnar direkt på ert konto.

Steg 2
Gåvobevis förmedlas av Min Gåva

Min Gåva letar rätt på begravningen och fömedlar gåvobeviset till ansvarig begravningsbyrå eller anhörig. I vårt affärssystem Bitnet har vi direktkontakt med 70% av Sveriges privata begravningsbyråer. Det gör det enkelt för oss att distribuera gåvor direkt till rätt byrå. Självklart förmedlar vi även gåvor till Fonus och övriga byråer. 

Steg 3
Administrativ avgift

Varje månad fakturerar Min Gåva er för månadsavgiften och administrativa avgifter. 

Steg 4
Statistik och underlag

Ni får kontinuerligt rapporter på alla gåvor som inkommit till er fond och kan skriva ut underlag för bokföring. Senare kommer tjänsten att utökas med en egen inloggning där ni får alla rapporter samlade.

Year Established
Products
Team Size
Clients